Marathi Laws Page

अनुच्छेद ९० : उपसभापतिपद रिक्त होणे, त्याचा राजीनामा देणे ..