Marathi Laws Page

कलम ३५० : समन्साप्रमाणे हजर न झाल्यास शिक्षा देणे :