Marathi Laws Page

कलम ७ : अधिनियम इतर कायद्यांवर अधिभावी असणे :