Marathi Laws Page

कलम २० : भारताचे नागरिकत्व नसलेल्या व्यक्तींना पासपोर्ट..